2. místostarosta

Mgr. Karel Hošek


Místostarostové jsou voleni zastupitelstvem, kterému jsou ze své činnosti odpovědní.

Telefon: 583 388 507, mobil: 607 055 368

Zastupitelstvo města Šumperka zvolilo dva místostarosty a svěřilo jim při výkonu jejich funkce zabezpečování úkolů v tomto rozsahu:

Druhý místostarosta výše uvedené úkoly zabezpečuje v těchto oblastech samostatné působnosti města:

Zastupitelstvo města Šumperka určilo, že 2. místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou starostovi svěřeny.