1. místostarosta

Mgr. Bc. Eva Kostecká


Místostarostové jsou voleni zastupitelstvem, kterému jsou ze své činnosti odpovědní.

Telefon: 583 388 505, mobil: 607 055 164

Zastupitelstvo města Šumperka zvolilo dva místostarosty a svěřilo jim při výkonu jejich funkce zabezpečování úkolů v tomto rozsahu:

První místostarosta výše uvedené úkoly zabezpečuje v těchto oblastech samostatné působnosti města:

Zastupitelstvo města Šumperka určilo, že 1. místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou starostovi svěřeny.