Starosta

STAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA - Mgr. Tomáš Spurný

Starosta v rozsahu pověření zastupitelstva a rady města uděluje pokyny tajemníkovi MěÚ k plnění úkolů, které vyplývají z usnesení těchto orgánů města.

Telefon: 583 388 504, Mobil: 601 352 478

Při výkonu funkce starosta:


Starosta výše uvedené úkoly zabezpečuje v těchto oblastech samostatné působnosti města: