Starosta

Mgr. Miroslav Adámek


Starosta v rozsahu pověření zastupitelstva a rady města uděluje pokyny tajemníkovi MěÚ k plnění úkolů, které vyplývají z usnesení těchto orgánů města.

Telefon: 583 388 504, mobil: 608 774 468

Při výkonu funkce starosta:


Starosta výše uvedené úkoly zabezpečuje v těchto oblastech samostatné působnosti města: