Základní informace

 1. Název
  Město Šumperk
 2. Důvod a způsob založení
  Způsob založení
 3. Organizační struktura
  Organizační struktura
  Organizační složky města
  Příspěvkové organizace města
  Organizace s majetkovou účastí města
 4. Kontaktní spojení
  Více zde
 5. Případné platby lze poukázat
  1. poplatky za svoz a třídění odpadu 1005041340/5500
  2. ostatní platby 19-1905609309/0800
  Při uskutečňování plateb na účty města dbejte pokynů na dokladu, na základě kterého platíte - číslo účtu a variabilní symbol, příp. specifický symbol.
 6. IČO
  Identifikační číslo organizace 00303461

 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Daňové identifikační číslo CZ00303461, organizace je od 01.04.2009 plátcem DPH.
  Město je veřejnoprávní subjekt,  plní potřeby veřejného zájmu a nemá nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění pro tento účel.

 8. Dokumenty
  Seznam hlavních dokumentů
  Rozpočet

 9. Žádosti o informace
  Přístup k informacím

 10. Příjem a podání podnětů
  a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka městského úřadu
  b) elektronicky se zaručeným podpisem - E-Podatelna

 11. Předpisy
  Nejdůležitější používané předpisy
  Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad

 13. Licenční smlouvy
  Město neposkytuje žádné licence.

 14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  Výroční zprávy