Plán schůzí na 1. pololetí

Časový a obsahový program schůzí rady města na 1. pololetí 2022

13.01.2022

10.02.2022

03.03.2022

31.03.2022

28.04.2022

19.05.2022

02.06.2022

Stálé body:

Další materiály jednotlivých odborů MěÚ, PMŠ, a.s., Divadla Šumperk, s.r.o., apod., budou zařazovány do programu rady operativně.

Termín schůzí RM v průběhu prázdnin: 14.07.2022 a 25.08.2022.

Začátek jednání RM je stanoven na 15.00 hodin.

Program schůzí RM schválen dne 14.10.2021.