XI. ročník týdne sociálních služeb v ČR

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách.

Týden sociálních služeb se koná ve dnech  7.–3. 10. 2019.  Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

plakát

Den otevřených dveří

Organizace

Den otevřených dveří

Čas otevření

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.
Šumperk, Kozinova 4

09.10.2019

8:0014:30

Poradna pro rodinu Šumperk
Šumperk, Palackého 2

09.10.2019

9.0016.00

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.
Šumperk, U sanatoria 25

09.10.2019

8:0016:00

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.
Šumperk, Vančurova 37

09.10.2019

8:0014:30

Armáda spásy v České republice, z.s.
Šumperk, Vikýřovická 1495
11.10.2019  9:00–17:00