Tisková zpráva MP Šumperk za období od 14. – 27.1.2019

Ve dnech 16. a 26.1.2019 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejových zápasech.

Dne 18.1.2019 oznámil muž, že byl nejprve slovně a poté i fyzicky napaden provozovatelem bazaru na ul. Jesenické. Věc byla na místě projednána s oběma muži a předána správnímu orgánu.

Dne 26.1.2019 v 00,30 hod. řešila hlídka MP Šumperk na Hlavní třídě muže, který rušil noční klid hlasitým křikem. Byla mu uložena pokuta příkazem na místě.

Dne 25.1.2019 ve 03,14 hod. bylo prostřednictvím kamerového monitorovacího systému zjištěno vozidlo, které zastavilo na parkovišti před nádražím ČD, z něhož  vystoupil vrávorající  muž. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která u tohoto muže vzápětí provedla orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem.

V uvedeném období bylo ve 3 případech řešeno volné pobíhání psů uložením pokuty příkazem na místě.

V pěti případech byly řešeny krádeže v obchodech.

Byli odchyceni dva psi, kteří byli předáni majitelům.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP