Šumperk a Bielawa – textilnictví

Šumperka a Bielawa – spolupráce bez hranic

Na jaře roku 2017 navázalo město Šumperk spolupráci s polským městem Bielawa. Přestože obě města dělí více než 120 kilometrů, mají jedno společné téma a tím je textilnictví. Město Šumperk plánuje s polským městem Bielawa realizovat společný projekt zaměřený na historii textilnictví v obou městech. Jednou z aktivit projektu je rekonstrukce objektu bývalé Klapperothovy manufaktury v Šumperku a vznik interaktivní expozice zaměřené na historii textilnictví. Kromě toho obě města společně pracují na realizaci řady dalších společných aktivit v této oblasti. V rámci realizace společného projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis vznikl film ukazující spolupráci a plány města Šumperka a Bielawy v oblasti historie textilnictví a zachování tohoto kulturního dědictví.


Šumperk a Bielawa – spolupráce bez hranic

czpl eu glac
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euregionu Glacensis