NEPŘEHLÉDNĚTE! Oprava povrchu silnice I/11 v Šumperku

Ve dnech 8. až 24. října bude probíhat oprava povrchu silnice I/11, ulice Jesenická. Jedná se o opravu povrchů okružních křižovatek s ulicemi Zábřežská (u TDK) a Jílová (u hypermarketu Albert), opraven bude také povrch vozovky mezi těmito křižovatkami.

Přípravné práce budou probíhat v termínu 8.10. – 20.10.2018. Tyto práce a frézování vozovky budou probíhat za provozu, který bude řízen pracovníky stavby nebo světelnou signalizací. Provoz bude střídavě veden v jednom jízdním pruhu.  Řidiči mohou počítat se snížením rychlosti a s mírným zdržením při jízdě opravovaným úsekem.

Pokládka asfaltů proběhne ve dnech 21.10. – 24.10. 2018. Podle plánu prací bude jízdní pruh ve směru jízdy od TDK k Albertu úplně uzavřen v neděli 21.10. 2018 a jízdní pruh v opačném směru uzavřen v pondělí 22.10.2018. Pokud budou klimatické podmínky příznivé, bude pokládka povrchů v jednom směru trvat jeden den. Dny 23.10. a 24.10. 2018 jsou určeny jako rezervní v případě prodloužení termínu z důvodu nepříznivého počasí. Neprodleně po provedení opravy bude silnice zprůjezdněna. 

Uzavřený úsek a objížďka budou označeny dopravním značením. Opravu provádí firma Kareta s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, správcem komunikace je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 951/24a, Olomouc.