Protipovodňová ochrana

Digitální povodňový plán města a ORP Šumperk

Brožury pro obyvatelstvo

Ničivé povodně, které v roce 1997 postihly nejen Šumpersko, poukázaly na nutnost přijmout celou řadu opatření a nezbytnost brát tuto hrozbu velmi vážně. Mimo jiné právě tyto rozsáhlé povodně zapříčinily vznik tzv. krizové legislativy (zákon o krizovém řízení, zákon o integrovaném záchranném systému a zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). Jedním z kroků, které tato mimořádná událost také vyvolala, bylo vytváření preventivních plánovacích dokumentací, povodňových plánů.

Město Šumperk nyní přistoupilo k zásadní aktualizaci – zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Šumperk. S využitím dotačního titulu vyplývajícího z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 na podporu preventivních protipovodňových opatření. Povodňový plán bude nyní efektivnější, modernější a ve shodě s celostátně zavedeným systémem.

Přestože území celé republiky trápí sucho a může se hrozba povodní jevit poněkud neopodstatněně, je třeba připomenout, že právě v suchém období je riziko přívalových povodní úplně největší. Prudké přívalové deště, které v měsících květnu a červnu letošního roku potrápily celé Česko, jsou toho příkladem.

povodnovy plan


V digitálním povodňovém plánu občané najdou na jednom místě všechny důležité informace. Mohou zde sledovat vývoj meteorologické situace, stavy na místních srážkoměrech a hladinoměrech, indikátor přívalových povodní či hydrologickou situaci. Jsou zde informace k povodňové komisi, jejímu složení a plánovaným postupům a činnostem. Občané zde mohou najít také důležité kontakty na tísňové linky a významné organizace. Velmi důležitou součástí digitálního povodňového plánu je také jeho grafická část, která obsahuje digitální mapy, na nichž se dají přehledně znázornit všechny potřebné informace, jako např. záplavové území, ohrožené objekty, evakuační střediska apod.Povodňová komise ORP Šumperk

Příjmení a jméno

Funkce na pracovišti a v povodňové komisi

Adámek Miroslav, Mgr.

Starosta - předseda PK

Kostecká Eva, Mgr.

1. místostarostka -  zástupce předsedy PK

Hošek Karel, Mgr. 2. místostarosta 
Miterková Helena, Ing. Tajemnice městského  úřadu

Bačová Michaela, Bc.

Vedoucí krizového řízení -  tajemnice KŠ

Ondruch Karel, plk. Ing.   HZS OLK - ředitel ÚO Šumperk  

Nečas Miroslav, Bc.

PČR - KŘ OLK, vedoucí OO Šumperk

Pelnář Martin, Ing.

ředitel MP Šumperk

Koutný Pavel. DiS.   Velitel JSDH města Šumperka  
Štefečková Petra, Ing   Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí  
Hajduková Olga, Mgr.   Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů  

Dvořáčková Marie, Ing.

Vedoucí kanceláře tajemníka

Krňávková Dana, Ing.   Vedoucí odboru životního prostředí  
Pospíšil Marek, Ing.   Vedoucí odboru živnostenského  
Vicencová Jaroslava, Ing.  Pověřena vedením odboru dopravy
Šubrt Milan, Mgr.   Vedoucí odboru majetkoprávního  
Volf Pavel, Ing.   Vedoucí odboru strategického RÚI  
Skálová Pavla, Ing.   Vedoucí odboru sociálních věcí  
Peluhová Milena, Ing.   Vedoucí odboru finančního a plánovacího  

Kopová Jaroslava, Ing.

Vedoucí interního auditu a kontroly

Dirbáková Ivana, Ing.

Vedoucí odboru výstavby

Singerová Soňa, Ing.

mediální koordinátor, tiskový mluvčí

Čížek David, DiS.

Vedoucí provozu Šumperk

Šnajdr Michael, Ing.

Náměstek pro vodní hospodářství a investice

Chmelař Vítězslav, Ing.

Vedoucí oddělení elektrárny

Vykydal Vít, DiS. Technický pracovník elektrárny