Protipovodňová ochrana

Digitální povodňový plán města a ORP Šumperk

Brožury pro obyvatelstvo

Ničivé povodně, které v roce 1997 postihly nejen Šumpersko, poukázaly na nutnost přijmout celou řadu opatření a nezbytnost brát tuto hrozbu velmi vážně. Mimo jiné právě tyto rozsáhlé povodně zapříčinily vznik tzv. krizové legislativy (zákon o krizovém řízení, zákon o integrovaném záchranném systému a zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). Jedním z kroků, které tato mimořádná událost také vyvolala, bylo vytváření preventivních plánovacích dokumentací, povodňových plánů.

Město Šumperk nyní přistoupilo k zásadní aktualizaci – zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Šumperk. S využitím dotačního titulu vyplývajícího z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 na podporu preventivních protipovodňových opatření. Povodňový plán bude nyní efektivnější, modernější a ve shodě s celostátně zavedeným systémem.

Přestože území celé republiky trápí sucho a může se hrozba povodní jevit poněkud neopodstatněně, je třeba připomenout, že právě v suchém období je riziko přívalových povodní úplně největší. Prudké přívalové deště, které v měsících květnu a červnu letošního roku potrápily celé Česko, jsou toho příkladem.

povodnovy plan


V digitálním povodňovém plánu občané najdou na jednom místě všechny důležité informace. Mohou zde sledovat vývoj meteorologické situace, stavy na místních srážkoměrech a hladinoměrech, indikátor přívalových povodní či hydrologickou situaci. Jsou zde informace k povodňové komisi, jejímu složení a plánovaným postupům a činnostem. Občané zde mohou najít také důležité kontakty na tísňové linky a významné organizace. Velmi důležitou součástí digitálního povodňového plánu je také jeho grafická část, která obsahuje digitální mapy, na nichž se dají přehledně znázornit všechny potřebné informace, jako např. záplavové území, ohrožené objekty, evakuační střediska apod.Povodňová komise ORP Šumperk

Příjmení a jméno

Funkce na pracovišti a v povodňové komisi

Spurný Tomáš, Mgr.

Starosta - předseda PK

Miterková Helena, Ing.

Tajemnice městského úřadu - místopředseda PK

Novotná Marta, Ing.

1. místostarostka -  zástupce předsedy PK

Bačová Michaela, Bc.

Vedoucí krizového řízení -  tajemnice PK

Jurka Lubomír, Mgr.

Ředitel městské policie

Jirgl Jakub, Ing.

2. místostarosta

Nečas Miroslav, Mgr.

PČR - KŘ OLK, vedoucí OO Šumperk

Ondruch Karel, Ing.

HZS OLK - ředitel ÚO Šumperk

Dvořáčková Marie, Ing.

Vedoucí kanceláře tajemníka

Dirbáková Ivana, Ing.

Vedoucí odboru výstavby

Kopová Jaroslava, Ing.

Vedoucí interního auditu a kontroly

Koutný Pavel. DiS.

Velitel JSDH města Šumperka

Krňávková Dana, Ing.

Vedoucí odboru životního prostředí

Hajduková Olga, Mgr.

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů

Novotný Radek, Ing.

Vedoucí odboru dopravy

Peluhová Milena, Ing.

Vedoucí odboru finančního a plánovacího

Pospíšil Marek, Ing.

Vedoucí odboru živnostenského

Šubrt Milan, Mgr.

Vedoucí odboru majetkoprávního

Singerová Soňa, Ing.

mediální koordinátor, tiskový mluvčí

Skálová Pavla, Ing.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Štefečková Petra, Ing

Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Volf Pavel, Ing.

Vedoucí odboru strategického RÚI