Radnice Šumperk- snížení energetické náročnosti

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy radnice v Šumperku, nám. Míru 364/1, budova na st. p. č. 105 v k.ú. Šumperk.

Radnice se nachází v historickém centru města Šumperka v městské památkové zóně. V rámci projektu dojde k výměně původních oken z r.1917 dle požadavků orgánu památkové péče. Nová okna budou dřevěná, tzv. kastlová s dělením dle historického stavu se zasklením izolačními dvojskly se splněním požadavků na koeficient prostupnosti tepla.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eu fs opžp

Termín realizace projektu:  05/2017 – 01/2018

Celkové výdaje: 8 346 294,00 Kč
Způsobilé výdaje: 6 455 493,00
Max. výše dotace: 2 582 197,20 K
č

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí,
www.sfzp.cz 
Operační program životní prostředí:
www.opzp.cz