Nabídka nepotřebného majetku

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj nabízí osloveným právnickým a fyzickým osobám za odhadní ceny nepotřebný majetek. V případě vašeho zájmu zašlete písemnou žádost v zalepené obálce označené „výběrové řízení na prodej majetku“. Písemnou žádost lze podat do 7. května 2018. Žádosti budou vyhodnoceny 14.května 2018.

Písemné žádosti zasílejte na adresu Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, oddělení hospodářské správy, Jeremenkova 110/ 15, 772 11 Olomouc, a to do 7. května 2018 do 10:00. Minimální nabídnutá cena nesmí být nižší než minimální kupní cena. Hlavním kritériem výběrového řízeni je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. V případě shody nejvyšší nabídnuté ceny více zájemců rozhodne datum a čas doručení obálky na podatelnu Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj. Odvoz majetku si zajistí na své náklady kupující.  Písemné žádosti o nepotřebný majetek budou vyhodnoceny a zpravovány do 14. května 2018. Oznámení výsledků o prodeji majetku bude účastníkům zasláno písemně nebo elektronicky do 3 pracovních dnů od vyhodnocení.