Proces komunitního plánování sociálních služeb

Proces komunitního plánování sociálních služeb je nyní realizován na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk.

KPKoordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb na svém jednání dne 1. 3. 2018 jednohlasně schválila plánovat na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk (dále jen SO ORP Šumperk). Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci organizační struktury komunitního plánovaní sociálních služeb, aktualizace složení stávajících čtyř pracovních skupin (rozšíření o zástupce organizací, které poskytují služby také mimo Šumperk).

SO ORP Šumperk