Město udělilo čestné občanství

Někdejší ředitel šumperské „sanatorky“ doc. dr. Vladimír Vojtek se stal čestným občanem města Šumperka

Zastupitelstvo města Šumperka na svém únorovém zasedání oficiálně udělilo čestné občanství in memoriam doc. MUDr. Vladimíru Vojtkovi, CSc., jenž více než třicet let vedl plicní léčebnu v Šumperku a jehož zásluhou se tento ústav stal centrem v boji proti dětské tuberkulóze v Československu.

V říjnu minulého roku podal pan Jaroslav Pavlíček jeden z autorů knihy „Šumperská sanatorka“, kterou vydalo v minulém roce Vlastivědné muzeum v Šumperku, pan Jaroslav Pavlíček podnět městu Šumperku, aby udělilo čestné občanství této významné osobnosti novodobé šumperské historie. „Dle schválených pravidel udílení čestného občanství posoudila tento návrh rada města, která požádala rovněž o vyjádření tři komise – komisi kultury a letopisecké, komisi školství a sportu a také komisi sociální. Všechny tři komise bez výhrad doporučily, aby bylo čestné občanství panu doc. Vojtkovi in memoriam uděleno,“ říká Olga Hajduková, tisková mluvčí MěÚ Šumperk.  Udělení čestného občanství bylo radou následně postoupeno městskému zastupitelstvu. Členové zastupitelstva jednomyslně doporučení rady přijali a čestné občanství doc. dr. Vladimíru Vojtkovi udělili.

Doc. MUDr. Vladimír Vojtek, CSc., se narodil 19. listopadu 1911 v Kojetíně. Vystudoval lékařskou fakulty brněnské univerzity, poté nastoupil jako vojenský stipendista v nemocnici ve Šternberku. V roce 1945 byl jmenován ředitelem Dětské plicní léčebny v Šumperku, v této funkci zůstal až do svého odchodu do důchodu. Docent Vojtek byl jedním z největších odborníků na dětskou plicní tuberkulózu v poválečném Československu. Zasloužil se o uzákonění povinné vakcinace novorozenců, každoročně se podílel na organizaci ftizeopediatrických dnů, spolupracoval na vyhodnocování dosažených výsledků v boji proti tuberkulóze, přednášel na lékařských fakultách v Praze a Olomouci. V šumperské léčebně, která se jeho zásluhou stala centrem v boji proti této zákeřné nemoci, vyškolil celou generaci odborníků. Jeho monografie „O dětské plicní tuberkulóze“, vydaná v roce 1948, se stala první učebnicí o dětské tuberkulóze v Československu. Řadu let pracoval jako předseda a místopředseda české ftizeologické společnosti a byl i čestným členem slovenské ftizeologické společnosti. V době, kdy počet případů nakažení tuberkulózou klesal, se uvažovalo o dalším využití léčebny a doc. dr. Vojtek zasadil o to, aby i nadále sloužila dětem. Svou specializaci, a tím i specializaci šumperského sanatoria, rozšířil i na další, zejména chronická, respirační onemocnění. Jeho spolupracovníci na něj dodnes vzpomínají nejen jako na obětavého lékaře, vynikajícího organizátora a vědce, ale zejména dobrého člověka. Od všech zaměstnanců léčebny vyžadoval odpovědný přístup k práci a pěkný vztah k dětem, v čemž jim šel sám příkladem. I po odchodu do penze pokračoval ve vědeckovýzkumné práci, za niž po zásluze obdržel vyznamenání Za vynikající práci a medaili J. E. Purkyně. Vladimír Vojtek zemřel necelý rok po svém odchodu do důchodu. Dětská plicní léčebna ho přežila jen o sedm měsíců.

Čestné občanství in memoriam bude předáno do rukou dcery Jany Baborové a syna Ivana Vojtka. „Původně bylo plánováno předat toto významné ocenění v rámci slavnostního večera s udílením cen města Šumperka v dubnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že oba sourozenci trvale žijí mimo Českou republiku a nemohou se v dubnu do Šumperka dostavit, proběhne udílení čestného občanství v létě letošního roku,“ dodává Hajduková.

Mezi čestnými občany města Šumperka můžeme najít i Vojtkova předchůdce – doktora Otakara Reisse. V nedávné době bylo čestné občanství uděleno například Gerhardu Wanitschkovi nebo Jiřímu Veberovi. Více se o čestných občanech města Šumperka můžete dočíst na samostatné stránce.