Výluka na trati Zábřeh na Moravě – Šumperk

Provozovatel dráhy – Správa železniční dopravní cesty, s.o. vyhlásil na trati č. 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk ve dnech 1. a 2. února 2018, denně od 7:40 hod do 13:20 hod výluku traťové koleje v úseku Zábřeh na Moravě – Šumperk. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit náhradní autobusovou dopravou. S ohledem na delší jízdní doby po silničních komunikacích bude náhradní autobusová doprava organizována dle Výlukového jízdního řádu.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost především odlišným jízdním dobám oproti platnému jízdnímu řádu. 

Náhradní doprava je organizována třemi linkami:

·        Linka A – nahrazuje spoje kategorie R a jede ze stanice Šumperk do stanice Zábřeh na Moravě (kde je zajištěn přestup na vlak) a opačně. V jízdním řádu vyznačena zeleně.

·        Linka Z – zastávkový spoj - jede ze stanice Šumperk do stanice Zábřeh na Moravě a opačně a zastavuje ve všech stanicích a zastávkách dle vlaku, který nahrazuje. V jízdním řádu vyznačena červeně.

·        Linka P – přímý spoj – jede bez zastavení ze stanice Šumperk do stanice Zábřeh na Moravě a opačně. V jízdním řádu vyznačena modře.

Vlaky Os 13005 a R 901 jsou nahrazeny autobusy již před začátkem výluky.

Po dobu výluky budou Sp vlaky ve/ze směru Jeseník (trať 292) v úseku Zábřeh na Moravě – Hanušovice nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována dle výlukového jízdního řádu. Osobní vlaky tratě 292 jedou bez omezení. Vlak Sp 1709 je nahrazen i po ukončení výluky náhradní autobusovou dopravou.

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit alespoň 72 hodin před plánovaným odjezdem, a to buď telefonicky, nebo e-mailem na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 221 111 122, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Zábřeh na Moravě – před nádražní budovou;
Zábřeh na Moravě zastávka – na parkovišti u Motelu (u zastávky);
Postřelmov – na zastávce autobusů „Postřelmov, žel. st.“;
Bludov – před nádražní budovou;
Šumperk – před nádražní budovou;
Ruda nad Moravou - autobusová zastávka "Ruda n.M., žel. stanice (před nádražní budovou)
Hanušovice - před nádražní budovou
 
Výlukový jízdní řád bude rovněž vyvěšen v dotčených stanicích a zastávkách.

Kompletní informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, najdou cestující na našich stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu. Případné dotazy zodpoví i operátoři zákaznické linky 840 112 113.

Všem cestujícím se velice omlouváme za komplikace způsobené výlukou a děkujeme za pochopení.