Tisková zpráva MP Šumperk za období 16. – 29.10.2017

Dne 16.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk porušení tržního řádu na ul.  Evaldově. Jednalo se opět o podomní prodej – přechod k jinému dodavateli energie. Věc byla zadokumentována  a předána správnímu orgánu.

Dne 17.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Fialově muže, který porušil obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 17.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk muže za znečištění veřejného prostranství před nádražím ČD. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 18.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk na ul. ČSA dva muže, kteří porušili obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Oběma byla uložena bloková pokuta.

Dne 18.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk muže za znečištění veřejného prostranství na ul. 17.listopadu. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 18.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk na ul. 17.listopadu muže za rušení nočního klidu. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 19.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk na ul. ČSA muže za znečištění veřejného prostranství. Při tom došlo k napadení jednoho ze strážníků tímto mužem. Byl proto za použití donucovacích prostředků zpacifikován a předveden na Obvodní oddělení Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 19.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk na ul. ČSA tři muže, kteří porušili obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Všem byla uložena bloková pokuta.

Dne 20.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk na nám. J. Zajíce muže, který neuklidil exkrementy po svém psu. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 21.10.2017 bylo řešeno rušení nočního klidu z provozovny Music bar Kotelna. Věc byla projednána s odpovědnou osobou a předána do správního řízení.

Dne 21.10.2017 bylo oznámeno, že na ul. Temenické leží zřejmě zraněný muž. Na místě bylo zjištěno, že tento muž je pravděpodobně pod vlivem návykové látky. Při sobě měl sáček se sušenými rostlinami. Věc byla proto na místě předána Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 21.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje ženu, která porušila obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla jí uložena bloková pokuta.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi, kteří byli převezeni do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP