Tisková zpráva MP Šumperk za období 9. - 15.10.2017

Dne 10.10.2017 bylo oznámeno rušení nočního klidu hlasitým štěkotem psa v jednom z bytů na ul. Vrchlického. Věc byla projednána s majitelem a byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 14.10.2017 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Zahradní muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 0,39 promile alkoholu v dechu. Věc byla předána správnímu orgánu.

Dne 14.10.2017 řešila hlídka MP Šumperk v prodejně Albert muže, který zde poškodil zboží. Věc byla zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Byla řešena 1 krádež v obchodě.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP