Tisková zpráva MP Šumperk za období 18. – 24.9.2017

Dne 19.9.2017 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 20.9.2017 byl zjištěn na ul. Hybešově zraněný muž, ležící na zemi. Byla přivolána ZZS, která jej převezla do  nemocnice na ošetření.

Dne 21.9.2017 asistovala hlídka MP Šumperk pracovníkům ZZS při přepravě agresivní ženy do nemocnice.

Dne 21.9.2017 řešila hlídka MP Šumperk na Hlavní třídě muže za neoprávněný zábor veřejného prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 22.9.2017 řešila hlídka MP Šumperk v Jiráskových sadech muže za znečištění veřejného prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 22.9.2017 řešila hlídka MP Šumperk v Jiráskových sadech muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl vrácen majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP