KPPŠ 2017/2018

„Komplexní preventivní program Šumperk“ (dále jen KPPŠ) pro šk. rok 2017/2018 je preventivní program zaměřený na žáky 5. až 9. ročníků základních škol, základních škol s 1. stupněm a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech.

Vyhodnocení programu KPPŠ 2017/2018


Součástí KPPŠ 2017/2018 jsou tři bloky:

Přehled besed KPPŠ 2017/2018 dle ročníků a organizací

KPPŠ pro základní školy

roč MÚ Šumperk
PPP a SPC Ol. kraje
pracoviště Šumperk 
Poradna zdravíEtické dílny Český červený kříž 
 1 8. Vztahy ve třídě
(1. - 4. třídy)
9. Úraz není náhoda 10. Neboj se první pomoci?
(1. - 4. třídy)
 2 11. Zdravá výživa 
 3  12. Jak se stát dobrým kamarádem?
 4  13. Jak správně využívat IT a média?
 51. Práva a povinnosti nezletilých dětí 2. Kouření - vznik závislostí a její důsledky 14. Umíš i ty poskytnout první pomoc? 
 6 3. Klima v naší třídě 4. Kyberšikana 15. První pomoc není věda
(6. - 9.  třídy) 
 7  5. Poruchy příjmu potravy 16. Peníze, peníze, peníze
 86. Mám 15 let, co to pro mě znamená?  17. Image, nebo charakter?
 9  7. Rizikové sexuální chování  
 
KPPŠ pro střední školy
  
PPP a SPC Ol. kraje
pracoviště Šumperk
Poradna zdravíČeský červený kříž 
 1 18. Jak se učit na střední škole19. Poruchy příjmu potravy 
(1. - 4. ročníky)

20. Rizikové sexuální chování
(1. - 4. ročníky)

 21. Základy první pomoci
(1. - 4. ročníky)
 2 
 3 
 4