Screeningová konzultace

zaměřená na odhalení PAS (porucha autistického spektra) 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. nabízí novou službu zaměřenou na vyhledávání a pomoc osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Jedná se o "screeningovou konzultaci" pro osoby pečující o jedince s podezřením na PAS. 

bližší informace naleznete zde