Upozornění na zákaz podomního prodeje

MěÚ Šumperk upozorňuje občany, že na území města byl nařízením č. 2/2013, Tržní řád (nabyl účinnosti dnem 01.07.2013) zakázán podomní prodej. V případě, že vám u dveří zazvoní podomní prodejce, neváhejte ihned kontaktovat městskou policii na tel. čísle 156. Městský úřad rovněž doporučuje, pokud nemáte o dané služby či zboží zájem, podomním prodejcům vůbec neotvírat dveře.

Termínem podomní prodej se rozumí nabídka, prodej zboží (např. domácí spotřebiče, přikrývky, hrnce apod.) a poskytování služeb (např. služby pro dodávku elektrické energie, služby mobilních operátorů apod.), kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží či poskytovány služby prodejcem v objektech určených k bydlení. V případě, že vám u dveří zazvoní podomní prodejce, neváhejte ihned kontaktovat městskou policii na tel. čísle 156. Městský úřad rovněž doporučuje, pokud nemáte o dané služby či zboží zájem, podomním prodejcům vůbec neotvírat dveře. Podomní prodejci jsou velmi důmyslní, často můžete mít dojem, že se jedná o pracovníky společnosti, s níž máte již uzavřenou smlouvu (např. na dodávku el. energie), záhy se však ukáže, že se jedná o pracovníky jiné společnosti, kteří vás lákají na uzavření smlouvy s jiným dodavatelem. Někteří podomní prodejci rovněž nabízejí věci zdánlivě zdarma, ačkoliv v konečném důsledku za ně zaplatíte nemalé peníze. Neuváženým podpisem smlouvy či jiného dokumentu se můžete dostat do situací, kdy se zavážete k mnohem dražším službám, než které jste měli doposud a budete muset následně řešit odstoupení od smlouvy. 

Co dělat, když u mých dveří zazvoní podomní prodejce

  1. Podomnímu prodejci vůbec neotvírat.
  2. Ihned kontaktovat městskou policii na tel. čísle 156.
  3. Pokud se prodejce vydává např. za současného dodavatele el. energie, za revizní službu apod. neotvírat a raději si telefonicky ověřit přímo u svého současného dodavatele el. energie, zda k vám někoho poslal.