Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol

V úterý 2. května a ve středu 3. května proběhne zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku pro školní rok 2017/2018. Novinkou pro letošní zápis je elektronický příjem žádostí. Ten bude probíhat v šumperských mateřských školách Pohádka, Sluníčko a Veselá školka. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v úterý 2. května od 8:00 do 16:00 hodin a ve středu 3. května od 8:00 do 12:00 hodin. 

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte.„V letošním roce bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání nově probíhat prostřednictvím elektronických žádostí. Zákonný zástupce dítěte se před samotným zápisem zaregistruje do elektronického systému zápisu (odkaz nalezne na webových stránkách MŠ nebo města Šumperka), kde následně vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V den zápisu přinese do mateřské školy, do které dítě elektronicky přihlásil, vytisknuté požadované dokumenty žádosti,“ přiblížil novinku místostarosta města Jan Přichystal. Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu a k tiskárně, se o dalším postupu informují v příslušné mateřské škole