Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020 byl dne 27. února 2017 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020 (dále jen „Střednědobý plán 2018 - 2020“) je stěžejním strategickým dokumentem kraje pro oblast sociálních služeb.
Střednědobý plán 2018 - 2020 bude aktualizován prostřednictvím jednoletých prováděcích dokumentů tzv. Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na daný rok platnosti Střednědobého plánu 2018 – 2020. Prováděcí dokument bude každoročně tvořen v návaznosti na potřeby zjištěné v kontinuálním procesu plánování na obecní i krajské úrovni, na podmínky stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí a v neposlední řadě v návaznosti na finanční zdroje. Příprava ročních akčních plánů umožní modelovat síť sociálních služeb, která tak bude reagovat na zjištěné potřeby.

Prioritou Střednědobého plánu 2018 - 2020 a rovněž cílem Olomouckého kraje, je vytvoření stabilní, kvalitní a ekonomicky udržitelné sítě sociálních služeb, která bude reflektovat potřeby obyvatel Olomouckého kraje.

Střednědobé plánování sociálních služeb Olomouckého kraje