Lesní cesta – část Tulinka

Projekt řeší rekonstrukci lesní cesty v příměstském rekreačním lese v Šumperku.

Rekonstrukce řeší nanesení nové loží a obrusné vrstvy krytu, vč. odvodnění.

eu rozvoj venkova

Termín realizace projektu:  08 – 11/ 2017

Celkové způsobilé výdaje: 1 996 500,- Kč
Max. výše dotace:
1 597 200,- Kč

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství ČR
Zprostředkující orgán: Státní zemědělský intervenční fond
Program rozvoje venkova