Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické náročnosti

Projekt řeší snížení energetické náročnosti budovy nemocnice pavilonu "B" na ul. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk.

Budova je konstrukčně řešena jako ŽB panelová stavba se šesti užitnými nadzemními podlažími, sedmým nadzemním technickým podlažím a jedním podzemním podlažím..

Budova je klasifikována jako velmi nehospodárná. Na základě doporučení energetického auditu je v rámci projektu navrženo kompletní zateplení obálky budovy včetně výměny výplní otvorů. Jako zateplovací systém jsou navrženy desky z minerální vlny s podélným vláknem a to z důvodu PBŘ. Pouze v soklové části bude použito desek XPS a to jen ve velmi omezené míře z hlediska nasákavosti. Zateplení střešních konstrukcí je navrženo v certifikovaném systému z desek PIR v tl. 120 nebo 150 mm. Na střeše je navržena krytina povlaková z mPVC v tl. 1.5 mmTermín realizace projektu: 05/2017 – 12/2017

Celkové výdaje: 21 503 728,00 Kč
Způsobilé výdaje:
11 840 360,00 Kč
Max. výše dotace:
6 512 198,00 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz
Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí, www.sfzp.cz 
Operační program životní prostředí: www.opzp.cz