Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku

Projekt je zaměřen na zvýšení kapacity předškolního vzdělávání Šumperku o celkem o 36 dětí ve věku od 2 do 3 let.

Díky realizaci projektu dojde k vybudování nové kapacity pro předškolní vzdělávání dětí od 2 do 3 let věku v Šumperku, která umožní rodičům na mateřské dovolené sladit svůj pracovní a rodinný život a rychleji se vrátit na trh práce.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci nevyužívaného objektu bývalé školy na ul. Temenické v Šumperku.  Vzniknou zde dvě nová oddělení mateřské školy zaměřená na děti do 3 let věku o celkové kapacitě 36 dětí.

eu mmr

Realizace této akce je spolufinancována Evropskou Unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Termín realizace projektu: 04/2017 – 08/2018

Celkové výdaje: 24 698 429,79 Kč
Způsobilé výdaje:
22 675 213,79 Kč
Max. výše dotace:
19 273 931,72 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz
Zprostředkující orgán: Centrum pro regionální rozvoj,
www.crr.cz
Integrovaný regionální operační program:
http://dotaceeu.cz/IROP