Tisková zpráva MP Šumperk za období od 20. - 26.2.2017

Dne 20.2.2017 zadržela hlídka  MP na ul. Temenické muže, který měl fyzicky napadnout svou bývalou přítelkyni, přičemž jí měl současně odcizit peněžní hotovost. Pachatel byl omezen na osobní svobodě a předán na Obvodní oddělení Policie ČR.

Dne 21.2.2017 byl hlídkou MP Šumperk proveden převoz podnapilé osoby do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.

Dne 21.2.2017 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Fialově muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Vzhledem k tomu, že nebylo možno věc vyřešit na místě, byla předána správnímu orgánu.

Dne 21.2.2017 řešila hlídka MP Šumperk rušení nočního klidu v jednom z bytů v domě na ul. Jesenické. Věc byla předána správnímu orgánu.

Ve dnech 22. a 25.2.2017 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejových zápasech.

Dne 23.2.2017 bylo oznámeno, že na ul. Vrchlického leží zraněná žena na chodníku. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která zjistila, že žena je navíc podnapilá. Na místo byla proto přivolána ZZS, která ji převezla do nemocnice na ošetření.

Dne 24.2.2017 řešila hlídka MP Šumperk v domě na ul. Kmochově muže, který kopal do dveří výtahu a choval se vulgárně a agresivně. Tento muž byl přivolanou hlídkou MP Šumperk omezen na osobní svobodě a předveden na Obvodní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti. Dále bylo zjištěno, že tento muž je pod vlivem alkoholu. Byl vyzván k provedení dechové zkoušky, což odmítl, odmítl i provedení testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Vzhledem k jeho stavu byl proto převezen do protialkoholní a záchytné stanice v Olomouci. Přestupek proti majetku, jehož se dopustil tím, že poškodil výtah, bude řešit správní orgán.

Dne 25.2.2017 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje muže, který močil na veřejnosti. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 26.2.2017 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Temenické ženu, která neuklidila exkrementy po svém psu. Byla jí uložena bloková pokuta.

Byly řešeny 4 krádeže v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP