Tříkráloví koledníci vyjdou opět do ulic

Nadcházející nový rok 2017 na mnoha místech začne tradičně Tříkrálovou sbírkou, kterou v našem kraji organizuje Charita Šumperk. S tříkrálovými koledníky se budete moci setkat v období mezi 2. a 10. lednem 2017.

Jejich posláním je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška, především v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.V  roce 2017 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu pro ženy a dívky – centrum nenarozeného života. Dále bychom chtěli zvýšit dostupnost Charity Šumperk zakoupením automobilu pro rozvoz obědů a péči v terénu, rozšířit sortiment půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, vybavit Centrum sociální a humanitární pomoci pro zabezpečení soukromí při práci s klienty. Také část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi.

V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 725 347,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoli darem.

I letos Vás prosíme, nebojme se otevřít dveře a svá srdce a nechme se aspoň oslovit posláním, které nám tříkrálové koledování přináší, buďme nápomocni pro pomoc druhým, pokusme se společně udělat svět lepším.

Děkujeme za Vaši podporu.

Za Charitu Šumperk Jana Bieliková, ředitelka