Tisková zpráva MP Šumperk za období od 28.11. – 4.12.2016

Dne 29.11.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Prievidzské oznámení, týkající se obtěžování obyvatel domu soustavným štěkotem psa, kterého nechává majitelka bez dozoru v bytě. Věc byla zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Dne 2.12.2016 zajišťovala MP Šumperk veřejný pořádek v prostorách zimního stadionu, kde probíhalo hokejové utkání.

Dne 3.12.2016 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Čs. armády muže, který byl důvodně podezřelý z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Tento muž se odmítl podrobit dechové zkoušce, odmítl i lékařské vyšetření, věc byla proto předána na místě přivolané hlídce Policie ČR.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodě.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP