Tisková zpráva MP Šumperk za období od 10.10 – 23.10.2016

Dne 11.10.2016 zadržela MP Šumperk na Dvořákově náměstí muže, který byl osobou hledanou PČR. Muž byl následně předán na OO PČR Šumperk k dalšímu opatření.

Dne 16.10.2016 telefonicky oznámila na MP žena, že na ulici Finská někdo stříká sprejem na zídku u kontejnerů na domovní odpad. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která dle popisu oznamovatelky v místě zadržela mladíka, který byl následně předán přivolané hlídce OO PČR Šumperk k dalšímu opatření.

Dne 18.10.2016 řešila MP Šumperk na ulice Jesenická u nádraží ČD muže, který porušil Vyhlášku města č.4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 19.10.2016 řešila MP Šumperk na ulici Jesenická u nádraží ČD dva  muže, kteří znečistili veřejné prostranství ( v místě močili ). Oběma byla uložena bloková pokuta.

Dne 22.10.2016 v době od 15.30 – 19.30 hod. zajišťovala MP Šumperk veřejný pořádek v prostorách zimního stadionu, kde probíhalo hokejové utkání.

Dne 22.10.2016 nalezla MP Šumperk na ulici nám.Svobody muže, který upadl na chodníku před budovou Obchodní akademie a způsobil si zranění na hlavě. Na místo byla přivolána ZZS Šumperk, která muže převezla do nemocnice na ošetření.

Dne 23.10.2016 zadržela hlídka MP Šumperk na ulici Lidická muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 0,31 promile alkoholu v dechu. Věc byla řádně zadokumentována a následně postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dne 23.10.2016 zadržela hlídka MP Šumperk na ulici K.H.Máchy muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 1,9 promile alkoholu v dechu. Věc byla předána na místě přivolané hlídce Policie ČR.

Byli odchyceni 3 psi, 2 byli převezeni do útulku a 1 byl předán majiteli.

Martin Urbánek
zástupce ředitel MP