Občané Šumperka třídí odpad

V červnu byli v Olomouci oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015. Mezi nimi nechyběli zástupci města Šumperka, kteří kromě jiných ocenění získali také pamětní strom - lípu srdčitou. Ta byla v září vysazena na zeleném prostranství u křižovatky s ulicemi Čsl. armády a 8. května poblíž evangelického kostela. Díky pamětní plaketě bude lípa připomínat nejen skvělé umístění v soutěži O keramickou popelnici, ale také to, že třídění odpadů šetří přírodu.

Jen za rok 2015 bylo totiž díky třídění odpadů v celé České republice uchráněno 25 km² přírody a k tomu neuvěřitelných 1 900 000 stromů. Jen v Olomouckém kraji pak lidé díky třídění odpadů ušetřili 134 000 stromů a 1,7 km² přírody. Právě proto se rozhodla pořádající Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. odměnit všech osmnáct oceněných obcí vysazením pamětních stromů, které budou připomínat odpovědnost jejich občanů.