Odbor životního prostředí informuje – problematika potkanů

Odbor životního prostředí MěÚ Šumperk vyzval na základě podnětu občanů upozorňujících na výskyt potkanů v travnatém pásu při ulici Lidické (zejména na území od křižovatky ulice Lidická s ulicí Revoluční až po úsek nad Základní školou v ulici Vrchlického a dále v ulicích Revoluční, Wolkerova a Horova) Šumperskou provozní vodohospodářskou společnost, a.s., jako provozovatele stokové sítě veřejné městské jednotné kanalizace, o přijetí účinných opatření, která zahrnují prohlídku revizních šachet kanalizace a provedení opětné deratizace této lokality.

Provozovatel veřejné kanalizace deratizační opatření provádí trvale na celém území města Šumperka. Při nich se podle časového harmonogramu průběžně instalují do prostoru šachet otrávené návnady. Tyto návnady je nutno doplňovat. Na některých úsecích veřejné kanalizace je v souvislosti s častějším výskytem potkanů spotřeba otrávených návnad vyšší než na jiných úsecích.

Pracovníci Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., ihned po výzvě provedli opětnou kontrolu návnad a deratizaci od ulice Lidické až po ulici Gen. Krátkého, včetně navazujících ulic Revoluční, Horova, dále v propojení mezi ulicemi Jánošíkova a Vrchlického a v ulici Vrchlického. Tam, kde návnady chyběly, byly zavěšeny nové.

Obecně lze k problematice výskytu hlodavců na pozemcích, v obytných domech anebo dalších objektech poznamenat, že deratizační opatření má povinnost provádět majitel objektu či pozemku, kde se potkani vyskytují a svou roli má též Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Šumperk, ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.