Tisková zpráva MP Šumperk za období od 15. - 21.8.2016

Dne 16.8.2016 řešili strážníci MP Šumperk spor mezi dvěma muži, z nichž jeden svévolně provedl stavební úpravy před garáží druhého. Věc byla zadokumentována  a  předána správnímu orgánu.

Ve dnech 17. – 21.8.2016 zajišťovala MP Šumperk veřejný pořádek při konání Mezinárodního folklorního festivalu 2016.

Dne 18.8.2016 zadržela hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje muže, který fyzicky napadl jiného muže a způsobil mu zranění. Útočník byl omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 19.8.2016 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jeremenkově hledaného muže. Tento byl vzápětí předán Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 19.8.2016 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 20.8.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Gen. Svobody muže, který úmyslně rozbil skleněnou láhev o zem. Vzhledem k tomu, že nebylo možno věc řešit v blokovém řízení, byla předána k dořešení správnímu orgánu.

Dne 20.8.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Fialově muže, který nejdříve polil vodou pracovnici baru Dakota a posléze odhodil skleněnou láhev na zem. Jelikož si nebyl vědom protiprávního jednání, byla věc zadokumentována  a předána správnímu orgánu.

Dne 21.8.2016 řešila hlídka MP Šumperk na Masarykově nám. muže, který neuklidil exkrementy po svém psu. Byla mu uložena bloková pokuta.

Byla řešena 1 krádež v obchodě.

Byl odchycen 1 pes, který bude předán do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP