Jak jinak se říká 2. stupni povodňové aktivity?

Říká se mu též STAV POHOTOVOSTI. Je prostřední ze třístupňové škály. Když se příroda rozhodne pro postupné kroky, prvním ze škály je STAV BDĚLOSTI a třetím STAV OHROŽENÍ.  Z názvu Stav pohotovosti je zcela jasně patrný jeho význam - pohotovost mysli, rukou a nohou lidí ke všemu. Tento stav lze vyhlašovat podle uvážení oprávněného. Oprávněným je starosta obce nebo správce (majitel) vodního toku či  vodního díla. Základem pro vyhlášení je zkušenost a odpovědnost. Z toho nechť vychází názor a respektování lidí okolo.

Nová Hra civilní ochrany: v jedné z vývěsek civilní ochrany je uvedeno několik  zdrojů informací při situaci civilní ochrany. Otázka zní: jaký zdroj informací je uveden coby druhý?

Přehled vývěsek v Šumperku k hledání odpovědi:

ul. Bludovská a křižovatka s ul. Langrovou, náměstí Republiky u Hrušky, ul. Husitská a křižovatka s ul. Kozinovou, ul. Uničovská u Hrušky, náměstí Masarykovo před Gymnasiem, čistírna u hlavní pošty, ul. Olomoucká 2.

Místo pro sdělení odpovědi na otázku a očekávání daru se hledat nemusí, je známé, tedy kancelář 508 radnice v Šumperku.