Maltézská pomoc v dubnu, povodňová aktivita v květnu

Dubnová otázka Hry civilní ochrany se ptala na Maltézskou pomoc. Tento segment z množiny snah přiložit ruku k mezilidské  pomoci má také sídlo v Šumperku, Kostelní náměstí 4, kontakt: 731 626 112, e-mail: sumperk@maltezskapomoc.cz. Motto „než stát, za něco se postavit“, může být návodem pro další lidi dobré vůle, nejen ze Šumperka, k praktickému činu namísto láteření. Maltézská pomoc v Šumperku také  uzavřela dohodu o poskytnutí pomoci při situaci civilní ochrany.

Květnové vývěsky civilní ochrany obsahují také připomínku dnů 9. května a 27. května coby památných dnů pro naši republiku.

Pro květen byla vyhlášena ve Hře civilní ochrany tato otázka:

Jaký je jiný název pro 2. stupeň povodňové aktivity ?

Rekapitulace vývěsek a míst pro hledání odpovědi:

+ Olomoucká 2,

+ křižovatky Bludovská Langrova, Husitská Kozinova,

+ u prodejen HRUŠKY Uničovská a náměstí Republiky,

+ Masarykovo náměstí u Gymnasia a výloha čistírny u hlavní pošty

Tradiční je ještě toto místo – kancelář 508 šumperské radnice, ve kterém lze očekávat za správnou odpověď odměnu.