Tisková zpráva MP Šumperk za období od 4. – 17. 4. 2016

Dne 9.4.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Temenické čtyři muže, kteří porušili obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Vzhledem k tomu, že odmítli věc řešit v blokovém řízení, byl tento přestupek předán správnímu orgánu.

Dne 11.4.2016 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje tři muže, kteří porušili obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Všem byla uložena bloková pokuta.

Dne 13.4.2016 bylo oznámeno, že v areálu bývalého sanatoria je zraněný kačer. Na místě bylo zjištěno, že má zlomený zobák. Byl proto přivolán člen mysliveckého sdružení, který zkonstatoval, že toto zranění je neslučitelné s životem a kačera utratil.

Dne 15.4.2016 v 00,05 hod. bylo oznámeno, že na ul. Radniční před provozovnou Bar bar skáčou čtyři podnapilí muži po zaparkovaných autech. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která je zadržela. Při provedené kontrole  bylo zjištěno poškození vozidel. Na místo byla proto přivolána Policie ČR, která si věc na místě převzala.

Dne 16.4.2016 v 00,40 hod. bylo oznámeno obsluhou Jam baru na ul. Temenické, že mají problémy s podnapilým hostem. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která dotyčného hosta vyzvala, aby opustil provozovnu. Ten však nereagoval a pokusil se zaútočit na zakročujícího strážníka. Byly proti němu použity donucovací prostředky a následně byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

Bylo řešeno 6 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi, kteří byli předáni majitelům.


V Šumperku dne 18 .4.2016
Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel  MP