Tisková zpráva MP Šumperk za období od 15. – 28.2.2016

Dne 15.2.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. J. z Poděbrad muže, který neoprávněně zabral veřejné prostranství stavební sutí. Byla mu uložena bloková pokuta a stanoven termín k odstranění.

Dne 15.2.2016 byla oznámena krádež zboží v prodejně Albert. Součinností bylo zjištěno, že pachatel byl již za podobný skutek v posledních 3 letech potrestán, proto byla věc předána Policii ČR pro podezření z trestného činu krádeže.

Ve dnech 17. a 24.2.2016 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejových zápasech.

Dne 19.2.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické ve vestibulu nádraží ČD muže, který nejprve slovně a poté i fyzicky napadl jiného muže. Vzhledem k tomu, že útočník byl agresivní, byly vůči němu použity donucovací prostředky. Následně byla věc zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Dne 22.2.2016 řešila hlídka MP Šumperk opět ve vestibulu nádraží ČD 3 muže, z nichž jeden poškodil lavičku. Věc byla na místě předána Policii ČR.

Dne 24.2.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Bohdíkovské muže, který porušil obecně závaznou vyhlášku o zákazu spalování rostlinných materiálů. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 24.2.2016 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Prievidzské muže, který zde založil černou skládku. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 25.2.2016 řešila hlídka MP Šumperk 3 muže na ul. ČSA za porušení tržního řádu. Jednalo se o podomní prodej. Všem byly uloženy blokové pokuty.

Dne 27.2.2016 nalezla hlídka MP Šumperk na ul. Žižkově ležícího muže, který vzápětí zkolaboval. Byla mu poskytnuta první pomoc, na místo byla neprodleně přivolána ZZS, jejíž personál pokračoval v oživovacích pokusech, ale muže se nepodařilo zachránit.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Bylo odchyceno 6 psů; 2 byli předáni majitelům a 4 byli převezeni do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel  MP