Tisková zpráva MP Šumperk za období od 4.-10. 1. 2016

Dne 5.1.201 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Čs. armády ženu za porušení tržního řádu. Jednalo se o podomní prodej – přechod k jinému dodavateli energie. Za tento přestupek jí byla uložena bloková pokuta.

Dne 6.1.2016 zajišťovala MP Šumperk veřejný pořádek při hokejovém zápase.

Dne 7.1.2016 oznámil na MP Šumperk muž, že mu byla v hotelu Grand odcizena finanční hotovost neznámým mužem. Věc byla pro podezření z krádeže předána Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 8.1.2016 zadržela hlídka MP Šumperk na Masarykově náměstí tři mladíky, kteří odcizili v prodejně Lidl nákupní vozík. Všem byly uloženy blokové pokuty.

Byli odchyceni 3 psi, z nichž jeden byl převezen do útulku a dva byli vráceni majitelům.

V Šumperku dne  12.1.2016

Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP