Změny v registru vozidel od 1.1.2015

Odbor dopravy MÚ Šumperk upozorňuje na změny zákona č. 56/2001 Sb., které podstatně změnily způsob vedení registru vozidel a dotkly se většiny majitelů vozidel. Dne 01.01.2015 nabyl účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 56/2001 Sb. a další související zákony.

Tato novela stanovuje povinnost vlastníkům vozidel, která jsou vyřazená z provozu k 1.1.2015 více jak 18 měsíců (tzn. že k dočasnému vyřazení – depozitu došlo před 1.7.2013). Ti mají povinnost oznámit adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití a to nejpozději do 31.12.2015.

Při nesplnění této povinnosti bude vozidlo považováno za zaniklé v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. a nebude ho možné již znovu zapsat do registru vozidel. Jedná se tedy o vozidla, která byla vlastníky deponována v období od 01.01.2000 do 30.06.2013.

Vlastníci vozidel, kteří deponovali svá vozidla po 01.07.2013 mají tuto povinnost  oznámit adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití od 01.01.2016 a to bez zbytečného odkladu.

V registru vozidel MÚ Šumperk je k 30.11.2015 něco přes 3000 vyřazených (deponovaných) vozidel. Proto registr vozidel MÚ Šumperk vyzývá ty občany, kteří výše uvedené vozidlo vlastní, aby neotáleli s oznámením adresy místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účelu jeho využití a nenechávali návštěvu registru vozidel na poslední chvíli.

Formulář k tomuto účelu je ke stažení zde.