Tisková zpráva MP Šumperk za období od 19.– 25. 10. 2015

Dne 21.10.2015 se podíleli strážníci MP Šumperk na zabezpečení sportovní akce, kterou pořádala ZŠ Hluchák.

Dne 22.10.2015 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při konání vzpomínkové akce k výročí vzniku samostatného Ćeskoslovenského státu.

Dne 22.10.2015 řešila hlídka MP Šumperk na ul. 8.května muže za porušení tržního řádu. Jednalo se o podomní prodej – přechod k jinému dodavateli energie. Za porušení nařízení města mu byla  uložena bloková pokuta.

Dne 24.10.2015 zajišťovala MP Šumperk veřejný pořádek při hokejovém utkání.

Byli odchyceni 3 psi, kteří byli převezeni do útulku.


V Šumperku dne  27.10.2015
Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP