Tisková zpráva MP Šumperk za období 21.–27. 9. 2015


Dne 23.9.2015 zadržela hlídka  MP Šumperk 3 mladíky, kteří neoprávněně vnikli na stavbu obchodního centra na ul. Vítězné. Za jejich jednání jim byla uložena bloková pokuta.

Dne 24.9.2015 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Langrově mladíka, který poškodil reklamní poutač. Věc byla zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Ve dnech 24. a 26.9.2015 zajišťovala MP Šumperk veřejný pořádek při hokejových zápasech.

Dne 25.9.2015 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické muže, po kterém bylo vyhlášeno pátrání Policií ČR. Zadržený muž byl poté předveden na Obvodní oddělení Policie ČR v Šumperku.

Dne 26.9.2015 bylo oznámeno rušení nočního klidu z bytu na ul. Denisově. Věc byla předána správnímu orgánu.

Dne 26.9.2015 bylo oznámeno, že se na ul. Gen. Svobody vzájemně napadají nějací mladíci. Po příjezdu hlídky MP Šumperk byl incident ukončen a věc byla postoupena správnímu orgánu.

Byly řešeny 4 krádeže v obchodech.

V Šumperku dne  30.9.2015

Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP