Tisková zpráva MP Šumperk za období od 31.8. – 6.9.2015

Dne 1.9.2015 zadržela hlídka MP na ul. Erbenově muže, který řídil motorové vozidlo, přestože mu byl vysloven zákaz řízení. Věc byla na místě předána hlídce Policie ČR.

Dne 1.9.2015 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Gen. Svobody ženu za konzumaci alkoholu na veřejnosti. Byla jí uložena bloková pokuta.

Dne 2.9.2015 zadržela hlídka MP Šumperk na autobusovém nádraží 3 chovanky, které uprchly z výchovného ústavu na Vyhlídce. Všechny dívky byly v součinnosti s Policií ČR převezeny zpět do ústavu.

Dne 2.9.2015 oznámil na tísňovou linku MP Šumperk neznámý muž, že Okresní soud v Šumperku vyletí do vzduchu. Věc byla neprodleně oznámena Policii ČR k provedení neodkladných opatření.

Dne 5.9.2015 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Radniční muže, který znečistil veřejné prostranství. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 5.9.2015 oznámil muž na MP Šumperk, že byl fyzicky napaden před nádražím ČD neznámým mužem. Vzhledem ke zranění oznamovatele byla přivolána ZZS, která jej převezla na ošetření a věc byla předána Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 5.9.2015 řešila hlídka MP Šumperk na  ul. Vrchlického ženu za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu používání zábavné pyrotechniky. Byla jí uložena bloková pokuta.

Byly řešeny 3 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi, kteří byli předáni do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP