Výzva

Poslední otázka Hry civilní ochrany  směřovala k přídělu vody na osobu a den při nouzovém zásobování vodou po dobu situace civilní ochrany (havárie, povodeň, 3 dny bez elektriky, jiná mimořádná událost). Číslo 5 litrů vody, pro pitné a „nepitné“ účely, z vývěsky civilní ochrany u křižovatky v ulici Bludovské a Langrově,  je správnou odpovědí na otázku. Správná odpověď je zároveň výzvou k zamyšlení se nad dalšími možnými omezeními běžné pohody a nad schopností každého jednotlivce toto omezení zvládnout. Zásahy se mohou týkat různých záležitostí, které jsou pro nás samozřejmé.  Podívejme se okolo sebe a zkusme si představit, jaké by to bylo, kdybychom byli byť jen pár dní bez vody, elektrického proudu apod..

Oproti červnu jiné upoutávky na vývěskách civilní ochrany v Šumperku signalizují změnu obsahu vývěsek a novou otázku pro Hru. Otázka zní: „Proč je 2. červenec v České republice památným dnem ?“  Odpověď na tuto otázku lze kromě vývěsky již uvedené hledat také v ulici Olomoucké, ve výloze čistírny u hlavní pošty, u prodejen Hruška v ulici Uničovské a při náměstí Republiky a u křižovatky v ulicích Husitské a Kozinově. Kancelář 508 v budově radnice je připravena ke sběru odpovědí.