Tisková zpráva MP Šumperk za období od 15. – 21.6.2015

Dne 16.6.2015 byl prostřednictvím městského kamerového systému zjištěn muž sedící na zemi na nám. Svobody. Dále bylo zjištěno, že je zraněn na hlavě. Na místo byla proto přivolána ZZS, která jej převezla do nemocnice.

Dne 19.6.2015 se zúčastnili strážníci MP Šumperk preventivně bezpečnostní akce „Na kole do školy bezpečně 2015“, kterou pořádá Středisko volného času Vila Doris pro žáky základních škol.

Dne 20.6.2015 nalezli strážníci MP Šumperk na nám. Republiky dezorientovaného muže. Bylo zjištěno, že bydlí v domě s pečovatelskou službou Markéta, kam byl převezen přivolanou ZZS. O této skutečnosti byli vyrozuměni jeho příbuzní.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni dva psi, z nichž jeden byl převezen do útulku a druhý předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP