Oddělení sociální pomoci

Oddělení zabezpečuje vedle výkonu přenesené a rozšířené působnosti i úkoly vyplývající ze samostatné působnosti: