Desatero pro bezpečnost

Dubnová otázka Hry civilní ochrany, co to je zkratka DPB, je odpovězena v nadpise. Odpověď  bylo možné nalézt ve vývěsce civilní ochrany u prodejny Hruška na Uničovské ulici.

Desatera jsou různá, ale základní smysl mají stejný a to signalizovat potřebu kulturního chování lidí. V době informační hojnosti jsou desatera vhodným pomocníkem pro rychlou orientaci.  Desatero bezpečného internetu, pro chování u vody, na kole v přírodě, pro dobrovolné hasiče, atd. PROČ JE 27. KVĚTEN PAMÁTNÝM DNEM ČR ? Tak zní otázka pro květen. Odpověď je v některé z vývěsek civilní ochrany, které jsou tentokrát bez upoutávek. Jedna adresa vývěsky  je již uvedena. Dalšími jsou křižovatky ulic Bludovská a Langrova, Husitská a Kozinova, u prodejny Hruška na náměstí Republiky, Olomoucká 2 a výloha čistírny u hlavní pošty. Odpověď je možné doručit do kanceláře 508 šumperské rad nice také prostřednictvím schránky na pravé straně radničního schodiště.