Tisková zpráva MP Šumperk za období od 11. – 17.5.2015

Dne 11.5.2015 řešili strážníci MP Šumperk v prodejně Kaufland ženu, která zde úmyslně znehodnotila zboží. Věc byla zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Dne 11.5.2015 řešila hlídka MP Šumperk V Sadech 1.máje muže, který porušil obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Za přestupek mu byla uložena bloková pokuta.

Dne 13.5.2015 řešila hlídka MP Šumperk za stejný přestupek 4 muže ve Smetanových sadech. Také v tomto případě byla věc vyřešena uložením blokových pokut.

Dne 13.5.2015 zadrželi strážníci MP Šumperk v areálu Armády spásy muže, po kterém pátrala Policie ČR. Zadržený muž byl předán na Obvodní oddělení Policie ČR v  Šumperku.

Dne 15.5.2015 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při návštěvě prezidenta republiky v  Šumperku.

Dne 15.5.2015 řešili strážníci na ul. Gen. Svobody muže za porušení tržního řádu – jednalo se o pochůzkový prodej. Věc byla zadokumentována a předána do správního řízení.

Dne 15.5.2015 řešila hlídka MP Šumperk ve vestibulu nádraží ČD 3 muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Dvěma přestupcům byla uložena bloková pokuta, třetího muže bude projednávat správní orgán.

Dne 16.5.2015 řešila hlídka MP Šumperk na Hlavní třídě muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu používání zábavné pyrotechniky. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 17.5.2015 zadržela hlídka MP Šumperk 3 chovance výchovného ústavu, kteří byli na útěku. Všichni byli předáni Policii ČR k dalšímu opatření.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodech.

Byl odchycen jeden pes, který byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP