Tisková zpráva MP Šumperk za období od 30.3. – 5.4.2015

Dne 31.3.2015 zajišťovali strážníci MP Šumperk převoz silně podnapilé ženy do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.

1.4.2015 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Vrchlického 3 ženy za porušení tržního řádu; jednalo se o přechod k jinému dodavateli energie. Všem byla uložena bloková pokuta.

Dne 1.4.2015 přivolali strážníci MP Šumperk ZZS muži, který upadl na schodech v domě na ul. Vrchlického a způsobil si zranění na hlavě. Zraněný muž byl převezen do nemocnice.

Dne 2.4.2015 ve 21,20 hod. se dostavila na služebnu MP Šumperk žena, která uvedla, že byla fyzicky napadena neznámým mužem před poštou na Jesenické ulici. Vzhledem k tomu, že tato žena utrpěla zranění, byla jí přivolána ZZS a věc byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Dne 3.4.2015 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje ženu a dva muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla jim uložena bloková pokuta.

Dne 3.4.2015 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické muže, který byl osobou hledanou Policií ČR. Zadržený muž byl předán na Obvodní  oddělení Policie ČR v  Šumperku.

Dne 5.4.2015 řešila hlídka MP Šumperk muže za rušení nočního klidu na Hlavní třídě. Byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 5.4.2015 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Temenické muže, který byl osobou hledanou Policií ČR. Zadržený muž byl předán na Obvodní  oddělení Policie ČR v  Šumperku.

Dne 5.4.2015 řešila hlídka MP Šumperk muže, který vulgárně nadával sousedce a kopal jí do dveří od bytu v domě na ul. Jesenické. Věc byla zaevidována a předána správnímu orgánu.

Dne 5.4.2015 ve 21,10 hod. byla při kontrole skupiny hlučně se chovající mládeže na ul. ČSA zjištěna silně podnapilá šestnáctiletá dívka, neschopná chůze. Byla přivolána ZZS, která ji převezla do nemocnice. Věc byla postoupena k dořešení správnímu orgánu.

Dne 5.4.2015 zadržela hlídka MP Šumperk na nám. Svobody muže, který skákal po zaparkovaném motorovém vozidle. Věc byla předána přivolané hlídce Policie ČR.

Byly řešeny 2 krádeže v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP