Čtyři dějství

mělo setkání lidí  s názvem Mezilidská zdravotnická první pomoc pro veřejnost, coby akce civilní ochrany: resuscitace, bezvědomí,  krvácení a cvičení. K tomu byly připraveny letáky a praktické vzpomínkové předměty. Poděkování si zaslouží Střední zdravotnická škola Šumperk, RELAQUA s.r.o. Šumperk a okolní  obce za pomoc v propagaci, Město Šumperk a dobrovolníci civilní ochrany. Pozvánky obsahovaly i trvalé informace k civilní ochraně,  neboť je potřebné, aby o nich občané věděli. Užitečnost setkání byla zmíněna v anonymních anketách účastníků, což je v návaznosti na platné zákony a usnesení vlády ČR dobrým znamením. Existuje také  „Mechanismus civilní ochrany Evropské unie“ jehož cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti o katastrofách a připravenosti na ně. Anonymní ankety se nesly v duchu spokojenosti a slušnosti, obsahovaly i připomínky ke zvážení před dalším ročníkem. Ambicí setkání je přivést k zamyšlení, ne komplexně naučit.  Aby bylo možné vyjít v ústrety požadavkům po větším časovém prostoru k výuce zdravotnické první pomoci, hledá Město Šumperk zájemce o činnost instruktorů této tématiky ve vztahu k veřejnosti.

Ing. Jiří Skrbek
bezpečnostní rada